1 item tagged "digitale spionage"

 • Geopolitieke spanningen bedreigen digitale veiligheid Nederland

  Geopolitieke ontwikkelingen, zoals internationale conflicten of politieke gevoeligheden, hebben een grote invloed op de digitale veiligheid in Nederland. Dat stelt staatssecretaris Klaas Dijkhoff in een rapportage die hij gisteren naar de Tweede kamer zond.

  Het rapport 'Cyber Securitybeeld Nederland' (CSBN) laat zien dat de eerder al gesignaleerde trends doorzetten in 2015. Een aanpak waarbij publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om de cybersecurity te verbeteren, wordt dan ook noodzakelijk geacht. Staatssecretaris Dijkhoff laat weten dat hij tijdens het aanstaande EU-voorzitterschap van Nederland hier aandacht voor wil vragen bij andere Lidstaten: "Alleen als we samenwerken, kunnen we ons digitale leven beschermen tegen criminaliteit en spionage."

  Werkprogramma

  Tegelijk met het CSBN is de voortgang van het werkprogramma van de Nationale Cyber Security Strategie 2 (NCSS 2) naar de Kamer verzonden. Het NCSS2, gestart in 2013, heeft als doel de Nederlandse digitale weerbaarheid te verbeteren. Het werkprogramma zou 'op hoofdlijnen' op schema liggen, meldt Dijkhoff aan de Tweede Kamer.

  In zijn beleidsreactie benadrukt de Staatssecretaris dat publiek-private samenwerking is cruciaal is in de aanpak van cybercrime en digitale spionage. De snelle ontwikkeling van cyberdreigingen in combinatie met een geopolitieke omgeving die steeds stabiel wordt, vraagt om 'voortdurende aandacht'. Daarom wil Dijkhoff alle relevante publieke en private partijen betrekken bij het doorontwikkelen van de 'cybersecurity-visie'. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat cybersecurity een balans is tussen vrijheid, veiligheid en economische groei.

  Alert Online

  Bewustwording over online veiligheid is een belangrijk onderdeel van het digitale veiligheidsbeleid van de overheid. Daarom wordt ook dit jaar weer de campagne 'Alert Online' gehouden. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap en vindt dit jaar plaats van 26 oktober tot 6 november 2015. Er wordt aandacht besteed aan cybercrime die mensen en bedrijven treft, zoals phishing en cryptoware. 

   

  Bron: Automatiseringsgids, 15 Otober 2015

   

EasyTagCloud v2.8