1 item tagged "consultancy"

 • Rackspace: Cloud consultancy heeft de toekomst

  Rackspace: Cloud consultancy heeft de toekomst

  Rackspace ziet de opkomst van de (multi-)cloud als service provider met veel enthousiasme gebeuren. Het bedrijf moet echter wel continu op blijven letten dat het ook daadwerkelijk de juiste diensten aanbiedt, zo stelt Bert Stam. Naast beheer betekent dat ook steeds meer consultancy.

  Het afgelopen decennium is er sprake geweest van een milde identiteitscrisis bij Rackspace. Van oudsher is dit bedrijf namelijk eigenlijk altijd een service provider geweest. Doordat het samen met NASA OpenStack in de markt heeft gezeten, veranderde Rackspace echter tijdelijk in een technology provider, inclusief een eigen public cloud. Inmiddels is de populariteit van OpenStack tanende, onder andere vanwege de enorme groei van partijen zoals AWS, Microsoft Azure en Google Cloud. Dat betekent dus ook dat Rackspace zich weer duidelijker is gaan toeleggen op het zijn van een service provider.

  Het gaat ook goed met Rackspace in deze regio volgens Stam, Sales and Marketing Director Northern Europe, ook al had men hier bij Rackspace niet altijd evenveel focus op. Dat is nu overigens wel aan het veranderen, dus we mogen nog meer groei verwachten, met name in Noord-Europa (waar de Benelux ook bij hoort) en de DACH-regio. Er is namelijk nog veel te winnen hier.

  Meer complexiteit en standaardisatie

  Door de cloud-beweging die Rackspace zelf mede op gang heeft gebracht, is het leveren van diensten aan organisaties er echter niet eenvoudiger op geworden, zo stelt Stam. De versnippering van de IT-omgeving over meerdere locaties brengt allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee. 'Maar we willen nog wel altijd de fanatical support bieden waar we bekend om staan, ook in de steeds ingewikkelder wordende wereld'.

  Het klinkt wellicht wat vreemd, maar om de toegenomen complexiteit te lijf te gaan, is er behoefte aan meer standaardisatie. Zonder standaardisatie kun je immers niet of lastig schalen. Aan de andere kant zijn meer op maat gemaakte omgevingen ook een logisch gevolg van de versnippering in meerdere clouds. Dat is best paradoxaal, zo geeft ook Stam toe, maar wel de realiteit. Het is aan Rackspace om hier een oplossing voor te verzinnen.

  Kijken we naar de diensten die Rackspace aanbiedt voor AWS (aangezien we dit gesprek bij de AWS Summit hebben), dan valt op dat men daar duidelijk probeert om een gulden middenweg te vinden tussen complexiteit en standaardisatie. Aviator (de managed service voor AWS van Rackspace) wordt niet (meer) als monoliet aangeboden, maar ook weer niet opgebroken in te veel kleine onderdelen. Er is geprobeerd om de bouwblokken van deze dienst zo groot mogelijk te maken.

  Stam realiseert zich overigens terdege dat dit een tamelijk vloeibaar geheel is en met het verstrijken van de tijd kan veranderen. Uiteindelijk is het allemaal onderdeel van de gewenning die de cloud nog altijd van gebruikers vraagt. Waar het soms als de oplossing voor alle IT-problemen gezien wordt, zien anderen het er juist helemaal niet in zitten. De waarheid zal ongetwijfeld ergens in het midden liggen.

  Niet alleen support, ook consultancy

  Het leveren van professional services is een belangrijke component voor Rackspace om complexiteit en standaardisatie met elkaar te verbinden. Het draait meer en meer om wat je vooraf met een klant doorspreekt. Waarom wil dit bedrijf naar de cloud? Is er wel een goede business-case?

  Een andere vraag die ook altijd gesteld moet worden voor je de overstap met (een deel van) je IT-omgeving naar de cloud maakt, is hoe het is gesteld met de security. 'Je moet de landing zone voor de applicaties goed op orde hebben', stelt Stam. Je kunt niet beginnen met een migratie zonder er zeker van te zijn dat deze landing zone geregeld is. 'En zelfs dan moet je altijd goed blijven nadenken over wat wel en niet mogelijk en wenselijk is'.

  Technisch gezien is er namelijk van alles mogelijk, maar het moet wel meerwaarde bieden. Je kunt bijvoorbeeld heel erg graag applicaties en workloads naar de cloud willen migreren, maar als deze hard in een on-premise Oracle- of Microsoft-database zijn gecodeerd, dan is het maar de vraag of je dat moet willen. Of je moet ook meteen de hele database naar de cloud overzetten. Dit soort lift-en-shift is prima mogelijk, maar het moet ook commercieel aantrekkelijk en haalbaar zijn. Dat zal doorgaans niet het geval zijn als je min of meer verplicht wordt om je volledige database mee te migreren. En dan hebben we het nog niet over hoe het een en ander uiteindelijk presteert in de cloud. Ook daar moet je vooraf al een goede inschatting over kunnen maken.

  Richting de toekomst

  Onder de streep start men gesprekken bij Rackspace tegenwoordig dus niet meer alleen met praten over de diensten die het bedrijf kan leveren. Ze willen een stap terug nemen en beginnen bij de applicaties. Wat wil een klant daarmee aanvangen? Is er interesse in DevOpsbijvoorbeeld? Dat heeft een impact op hoe je deze dan optimaal migreert.

  Je zou de huidige klantbenadering van Rackspace kunnen zien als een vorm van co-innovatie met de klanten. Het wordt wat dat betreft erg interessant om te zien hoe het bedrijf dit verder vorm gaat geven. Want fanatical support willen blijven leveren in een steeds complexer wordende wereld is mooi, maar er moet ook genoeg aan verdiend kunnen worden. Om complexiteit steeds beter het hoofd te kunnen bieden, wordt er simpelweg steeds meer gevraagd van de service providers. Daar moet een balans in gevonden worden. We zullen Rackspace in ieder geval goed blijven volgen om te zien hoe men die balans uiteindelijk gaat vinden.

  Auteur: Sander Almekinders

  Bron: CIO

   

EasyTagCloud v2.8