1 item tagged "product management "

 • Ken je concurrenten: het belang voor product managers en marketeers

  Schermafbeelding 2018 06 12 om 16.26.15Staand voor het Retail schap maakt de consument in recordtempo een veelheid aan afwegingen. Krijg ik waar voor mijn geld? Hoe is de prijs? Wat koop ik echt? Is het gezond? Hoe weet ik dat het ene product gezonder is dan het andere? Een complex samenspel van afwegingen dat leidt tot het wel óf niet plaatsen van het product in het winkelmandje. Dit fenomeen doet zich niet alleen voor in de supermarkt maar ook bij klanten in allerlei andere (online) verkoop omgevingen.

  Leveranciers ‘helpen’ de consument door op de verpakking te vertellen wat er in zit: bijvoorbeeld ‘vol met gezonde plantsterolen’ of ‘verlaagt de bloeddruk’. De klassieker ‘goed voor hart en bloedvaten’ is misschien wel de bekendste voedingsclaim aller tijden. 

  De klant lijkt met deze informatie geholpen. Lijkt! Want is dit ook echt zo? Natuurlijk, in eerste instantie wel. Maar als zij even langer doordenkt roept de marketing claim natuurlijk nieuwe vragen op (zoals informatie altijd leidt tot nieuwe vragen: dat is hèt kenmerk van informatieprocessen). Nieuwe vragen zijn: Hoe gezond zijn die sterolen nu eigenlijk? Hoeveel zitten er in de alternatieve producten die er niet over reppen? Wat doet een plantsterool voor mij? 

  Conclusie: Product gerelateerde informatieverstrekking via claims is al snel aan erosie onderhevig bij een steeds slimmer wordende consument. Dat betekent dat naarmate de tijd voortschrijdt steeds meer of specifiekere informatie moet worden toegevoegd. Daarmee worden data en informatie een intrinsiek onderdeel van het product!

  Deze ontwikkeling is natuurlijk prima voor de consument maar stelt nieuwe eisen aan de product manager en marketeer. Deze moet zorgen voor steeds specifiekere en valide productinformatie die aangeeft hoe het product zich onderscheidt van andere producten.

  Dit betekent dat de product manager de concurrentie zo goed moet kennen dat hij of zij op eigenschap- of ingrediënt niveau kan vertellen hoe het product zich onderscheidt van andere producten. Alleen dan kunnen slimme en valide claims worden gekozen en zo helder mogelijk aan de klant worden gecommuniceerd.

  In een markt die steeds kennisintensiever wordt, speelt competitive intelligence (CI) een steeds belangrijkere rol in product management en marketing communicatie. Operationele CI is effectief toe te passen in drie stappen.

  1. Data gedreven ontleden van concurrerende producten

  Het maken van slimme claims vereist dataverzameling over concurrerende producten. Langs voor de doelgroep relevante dimensies moeten concurrerende producten worden geïdentificeerd en in kaart worden gebracht om tot een adequate productvergelijking te komen. 

  Databeschikbaarheid maakt het inventariseren van producteigenschappen meer of minder makkelijk. Dit verschilt per product. Van levensmiddelen is vaak data beschikbaar via productdeclaraties die op de verpakking te vinden zijn. Daarnaast zijn er (vaak dure) databases waarin deze producten zijn terug te vinden. Niet voor ieder product zijn de eigenschappen eenvoudig te achterhalen. Soms zijn daar creatieve datacollectie methoden voor nodig. 

  2. Analyse van producteigenschappen op relevante dimensies

  Om tot zinvolle inzichten te komen moet de verzamelde data worden geïnterpreteerd langs voor de doelgroep relevante dimensies. In het voorbeeld van het levensmiddel kunnen deze dimensies bijvoorbeeld zijn ‘voorzien in energiebehoefte’, ‘mate van verzadiging’, ‘bijdrage aan spieropbouw’, ‘calorie rijkheid’, etc., etc. 

  Producten kunnen goed of minder goed op deze dimensies scoren. Voor diverse claims is het van belang te begrijpen hoe deze assen zich tot elkaar verhouden. Als een product claimt bij te dragen aan gewichtsvermindering is de as ‘rijkheid aan calorieën’ maar ook ‘mate van verzadiging’ van belang. De aanwezigheid van een bepaald ingrediënt kan op de ene as een hoge score opleveren terwijl het juist op de andere as tot een lagere score leidt. Om tot een valide claim te komen niet onbelangrijke informatie! Een sprekend voorbeeld is het ‘light’ product wat in zichzelf misschien wel ‘light’ is, maar tot weinig verzadiging leidt waardoor men daarna weer snel andere producten tot zich gaat nemen. Een voor de doelgroep relevante interpretatie van de verzamelde data staat in deze stap van operationele CI centraal. 

  3. Inzichten concreet maken door mogelijke acties te benoemen

  Tenslotte is de proof of de pudding natuurlijk in de eating. Welke claim kan legitiem en valide gemaakt worden? De met CI geproduceerde inzichten leveren in deze fase niet de formulering van de winnende claim op. De inzichten vertellen wel welke claims valide kunnen worden gemaakt, op welke scores de claims zijn gebaseerd en hoe het product zich qua scores verhoudt ten opzichte van de concurrerende producten. Behalve competitief inzicht en input voor marketing levert deze fase van de aanpak ook onderzoeksvragen op voor productontwikkeling en research. De productmanager of marketeer die een met CI opgebouwde kennisvoorsprong weet te behouden is in een kennisintensieve samenleving spekkoper.

  Auteur: Egbert Philips

  Bron: http://www.hammer-intel.com/nl/portfolio/

EasyTagCloud v2.8