1 item tagged "technologieën "

 • Digitale technologieën leveren Europees bedrijfsleven komende twee jaar 545 miljard euro op

  925609982sEuropese bedrijven kunnen dankzij het toepassen van digitale tools en technologieën een omzetstijging van 545 miljard euro behalen in de komende twee jaar. Voor Nederlandse bedrijven ligt dit bedrag op 23,5 miljard euro. Dat blijkt uit een onderzoek van Cognizant in samenwerking met Roubini Global Economics onder ruim 800 Europese bedrijven.
   
  Het onderzoek The Work Ahead – Europe’s Digital Imperative maakt onderdeel uit van een wereldwijd onderzoek waarin het veranderende karakter van werk in het digitale tijdperk wordt onderzocht. De resultaten tonen aan dat organisaties die het meest proactief zijn in het dichter bij elkaar brengen van de fysieke en virtuele wereld, de grootste kans hebben om meer omzet te behalen.
   
  Omzetpotentieel benutten
  Leidinggevenden geven aan dat technologieën als Artificial Intelligence (AI), Big Data en blockchain een bron kunnen zijn voor nieuwe businessmodellen en inkomststromen, veranderende klantrelaties en lagere kosten. Sterker nog, de ondervraagden verwachten dat digitale technologieën een positief effect van 8,4 procent zullen hebben op de omzet tussen nu en 2018.
   
  Digitalisering kan voor zowel kostenefficiëntie als omzetstijging zorgen. Door bijvoorbeeld intelligent process automation (IPA) toe te passen – waarbij software-robots routinetaken overnemen – kunnen bedrijven kosten besparen in de middle en backoffice. Uit de analyse blijkt dat de impact van digitale transformatie op omzet en kostenbesparing in de onderzochte industrieën (retail, financiële diensten, verzekeringen1, maakindustrie en life sciences) uitkomt op 876 miljoen euro in 2018.
   
  Nog steeds achterblijvers op digitaal gebied
  Europese executives verwachten dat een digitale economie gestimuleerd zal worden door een combinatie van data, algoritmes, software-robots en connected devices. Gevraagd naar welke technologie de grootste invloed zal hebben op het werk in 2020, komt Big Data als winnaar naar voren. Maar liefst 99 procent van de respondenten noemt deze technologie. Opvallend is dat AI vlak daarna met 97 procent op een tweede plek eindigt; respondenten beschouwen AI als meer dan een hype. Sterker nog, de verwachting is dat AI een centrale plek zal innemen in het toekomstige werk in Europa.
   
  Aan de andere kant kunnen late adopters een gezamenlijk verlies van 761 miljard euro verwachten in 2018, zo blijkt uit het onderzoek.
  Een derde van de ondervraagde managers geeft aan dat hun werkgever in hun ogen niet beschikt over de kennis en kwaliteiten om de juiste digitale strategie in te voeren of zelfs geen idee heeft van wat er gedaan moet worden. 30 procent van de ondervraagden is van mening dat hun leidinggevenden te weinig investeren in nieuwe technologieën, terwijl 29 procent terughoudendheid ondervindt in het toepassen van nieuwe manieren van werken.
   
  De belangrijkste obstakels voor bedrijven om de overstap te maken naar digitaal zijn angst voor beveiligings-issues (24%), budgetbeperkingen (21%) en een gebrek aan talent (14%).
   
  Euan Davis, European Head of the Centre for the Future of Work bij Cognizant, licht toe: “Om de noodzakelijke stap te kunnen maken naar digitaal, moet het management proactief zijn en hun organisatie voorbereiden op toekomstig werk. Langzame innovatierondes en onwil om te experimenteren zijn de doodsteek voor organisaties om digitale mogelijkheden goed te kunnen benutten. Het beheren van de digitale economie is een absolute noodzaak voor organisaties. Bedrijven die geen prioriteit geven aan het verdiepen, verbreden, versterken of verbeteren van hun digitale voetafdruk, spelen bij voorbaat een verloren wedstrijd.”
   
  Over het onderzoek
  Uitkomsten zijn gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 2.000 executives in verschillende industrieën, 250 middenmanagers verantwoordelijk voor andere werknemers, 150 MBA-studenten van grote universiteiten wereldwijd en 50 futuristen (journalisten, academici en auteurs). Het onderzoek onder executives en managers is in 18 landen uitgevoerd in het Engels, Arabisch, Frans, Duits, Japans en Chinees. Executives zijn daarbij telefonisch geïnterviewd, managers via een online vragenlijst. De MBA-studenten en futuristen zijn in het Engels ondervraagd via telefonische interviews (MBA studenten in 15 landen, futuristen in 10 landen). The Work Ahead – Europe’s Digital Imperative bevat de 800 reacties van het Europese onderzoek onder executives en managers. Meer details zijn te vinden in Work Ahead: Insights to Master the Digital Economy.
   
  Source: emerce.nl, 28 november 2016

EasyTagCloud v2.8