1 item tagged "verantwoordelijkheid "

 • BI professionals krijgen vaak het verkeerde gereedschap aangereikt

  gereedschapHeeft u weleens een schroef bevestigd met een hamer? Dat gaat misschien best goed, als u maar hard genoeg hamert. Maar of het echt handig is? Ook de moderne businessprofessional probeert tegenwoordig met alle beschikbare soorten gereedschap zijn werk te doen. Het motto daarbij? Eerst zelf proberen, dan pas de hulp inroepen van de IT-afdeling.

  De IT-afdeling zegt op zijn beurt alleen hamers te hebben – in alle soorten en maten. Er wordt geadviseerd de klauwhamer te gebruiken, want daarmee kun je schroeven in het hout slaan én er ook weer uithalen. Ander advies is om de schroeven meteen te vervangen door spijkers, want dan gaat het nog beter. Iedereen blij, toch? De businessprofessional is niet geheel overtuigd, maar gaat toch aan de slag met de hamer en de spijkers. Maar wat blijkt: de schilderijen vallen van de muur. Niet meteen, maar toch. Kennelijk waren de schroeven zo gek nog niet.Het punt dat ik wil maken?

  Dat businessprofessionals in de business intelligence-wereld (BI) vaak verkeerd gereedschap krijgen aangereikt voor het oplossen van hun dagelijkse vraagstukken. Gevolg is dat men zelf op zoek gaat naar nieuwe gereedschappen. Die zijn echter niet bekend bij de IT-afdeling, en krijgen daarom geen ondersteuning.Blijven IT-afdelingen vandaag de dag nog te veel op de stoel van de businessprofessional zitten? Terwijl die professionals hun eigen behoeften eigenlijk beter kennen, en niet alles meer hoeven te vragen aan de IT-afdeling? Is de verhouding tussen businessprofessionals en de IT-afdeling aan het veranderen, en verschuift de verantwoordelijkheid tussen business en IT?

  In bovenstaande figuur wordt de verantwoordelijkheid voor een (BI)-oplossing afgezet tegenover de gevraagde flexibiliteit van een (BI)-oplossing. Wat blijkt? De totale verantwoordelijkheid blijft gelijk, maar verschuift tussen business en IT. We zien hierbij de volgende drie belangrijke ontwikkelingen.

  1. Verschuivende verantwoordelijkheid

  Aan de linkerkant van de grafiek zien we de structurele oplossingen. Die vallen onder het (change)management van IT, kennen een sterke (standaard)structuur, zijn robuust, en de datakwaliteit en datadefinities zijn over het algemeen bekend. Aan de rechterkant zien we de flexibele oplossingen. Kenmerken: minder robuust, ze vallen onder beperkt management van IT en worden vooral door de business beheerd en ontwikkeld. Ook zijn de datakwaliteit en datadefinities nog in ontwikkeling, hebben de vragen een ad-hockarakter en zijn bronnen diffuus en tijdelijk. De presentatievormen zijn bovendien navenant, lichtvoetig en flexibel.
  Uit de grafiek blijkt dat de verantwoordelijkheid van business toeneemt naarmate de oplossing een meer ad-hockarakter heeft en dus meer flexibiliteit vereist. Daarentegen neemt de verantwoordelijkheid van IT toe naarmate de oplossing een meer structureel karakter kent. In totaal blijft de verantwoordelijkheid voor de oplossing gelijk, maar vindt er een verschuiving plaats.

  2. Structurele oplossing versus tijdelijke oplossing

  Daarnaast blijkt dat business en IT niet noodzakelijkerwijs dezelfde oplossing hoeven te leveren. Denk aan de hamer als structurele oplossing en schroevendraaier als tijdelijke oplossing. Beide oplossingen kunnen goed naast elkaar bestaan en onder management worden ingezet voor de best passende activiteit.
  Zo is een schroef een beter bevestigingsmiddel als je planken tijdelijk wilt vastmaken en wellicht later nog wilt verplaatsen. Echter, als je precies weet hoe je iets wilt maken dan kun je met spijkers een paar planken structureel aan elkaar bevestigen. De truc is dat beide oplossingen met elkaar samenwerken om tot de juiste inzichten te komen.

  3. Samenwerking

  In de meeste gereedschapskisten liggen zowel hamers als schroevendraaiers – een beetje klusser heeft ze allebei nodig. Uit de grafiek blijkt dat samenwerking extreem belangrijk is, juist op het scheidingsvlak tussen beide oplossingen. De kracht van een goede structurele oplossing wordt vaak onderschat en er wordt gemopperd op IT. De oplossing duurt te lang, is te duur, is niet flexibel en IT wil vaak ver van tevoren in drievoud weten wat gemaakt moet worden. Aan de andere kant wordt een tijdelijke oplossing vaak als overbodig en duur gezien. Terwijl het (laten) ontdekken van data, combineren van data, tijdelijk opzetten en weggooien van analyses door de businessprofessionals zelf ongelooflijk veel toegevoegde waarde biedt. Meestal komen de werkelijke behoeften pas boven drijven op het moment dat met de data wordt ‘gespeeld’. Door juist op dit vlak samen te werken, creëer je veel meer waarde met BI-oplossingen. Ook kunnen businessprofessionals en IT-afdelingen veel dichter bij elkaar worden gebracht dan nu het geval is.
  Kortom, het wordt tijd dat de BI-gereedschapskist gevuld wordt met een hamer én een schroevendraaier!

  Source: Executive People

EasyTagCloud v2.8