4 items tagged "innovatie"

 • Gaat Business Intelligence nu eindelijk belang externe data ontdekken?

  De terminologie “business intelligence” blijkt in de praktijk veelal te maken te hebben met technologie en interne data. Maar gaat business intelligence daar nu alleen over? In mijn gesprekken met BI-professionals valt het me vaak op dat er verwarring heerst over de terminologie. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Is het data science, DWH, ERP, ETL, market intelligence, customer intelligence, dashboarding? Wat maakt nu eigenlijk allemaal onderdeel uit van business intelligence?

  Definitie Business Inteligence

  Volgens Wikipedia staat business intelligence voor: “het verzamelen vangegevensbinnen de eigen handelsactiviteit en het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken”.

  Soorten informatie

  Over welke gegevens hebben we het als we praten over het creëren van competitief voordeel? Business intelligence zou gericht moeten zijn op hetverzamelen, analyseren en distribueren van informatie (over klanten, concurrentie, marktontwikkelingen en economische, technologische en culturele trends), die van belang is voor beslissingsprocessen teneinde goed onderbouwde operationele en strategische plannen te verkrijgen. Hierbij staat vooral het business perspectief centraal. Daarnaast bestaat er ook nog het technologische perspectief waarbij ICT wordt ingezet om data te verzamelen, te integreren, te analyseren en te distribueren.

  Technologie & Gestructureerde data

  Hoe komt het toch dat het meeste geld wordt geïnvesteerd in technologie en het verzamelen en analyseren van interne en vooral financiële data? Natuurlijk is het logisch dat het management stuurt op financiële resultaten en dat de wetgever inzicht vereist in bepaalde aspecten van het reilen en zeilen van het bedrijf. Maar waarom wordt er toch zo weinig geïnvesteerd in gestructureerd verzamelen en analyseren van ongestructureerde en vooral externe data, die van cruciale invloed zijn op de performance van het bedrijf? Wellicht ligt het antwoord verscholen in het feit dat dit proces vaak niet direct te linken is aan de bedrijfsperformance van het bedrijf. Er zijn meestal geen aparte functies gecreëerd voor dit soort werkzaamheden. Men moet het naast de bestaande werkzaamheden doen en krijgen daardoor te weinig aandacht. Hiermee wordt het belang van dit soort cruciale informatie niet onderkent.

  De ontwikkelingen in de externe omgeving hebben meer impact dan ooit en daarmee neemt ook de druk op bestaande bedrijven en business modellen toe. Een voorbeeld is de opkomst van de zelfrijdende auto. Dit zal vele directe en indirecte effecten hebben. Een direct effect zal zijn dat er banenverlies optreedt bij taxibedrijven, vrachtwagenchauffeurs en rijscholen. Het zal waarschijnlijk ook het delen van auto’s verder stimuleren waardoor er een daling van eigendom van auto’s plaats vindt. Het indirecte effect is dat mensen meer besteedbaar inkomen en tijd beschikbaar hebben. Daarnaast zullen er minder auto-ongelukken optreden, waardoor er weer minder ziekenhuispatiënten zullen zijn en ook weer minder orgaandonoren. Deze ontwikkelingen hebben enorme impact op de overlevingskansen van bedrijven en daarmee neemt het belang van externe intelligence toe.

   

   

    self driving car2

   

  Investeren in externe (ongestructureerde) data

  Bedrijven zouden juist nu meer dan ooit moeten investeren in het relatief onontgonnen deel van business intelligence – het structureren van externe data (lees: market intelligence) - vanwege de steeds sneller veranderende economie mede door het gebruik van informatietechnologie. Door de (financiële) crisis hebben bepaalde herstructureringen versneld plaats gevonden waardoor ook de capaciteit om pro-actief externe veranderingen te monitoren en inzichten te creëren om nieuwe business modellen te ontwikkelen is weggesneden. Hierdoor kennen bedrijven nog minder goed hun markt, de meer algemene bedrijfsomgeving en daarmee de drivers for growth or decline. Een bevestiging van bovenstaande ontwikkelingen is terug te vinden in een significante daling van de gemiddelde levensduur van bedrijven. Het is enerzijds te hopen dat bedrijven met het oog op hun eigen performance meer belang gaan toekennen aan het structureren en analyseren van externe data om te voorkomen dat de niet geziene impact van de externe omgeving hen fataal wordt. Anderzijds is het te hopen, dat er een meer toegankelijke informatietechnologie komt, die een bedrage gaat leveren in het vereenvoudigen van dit proces.

   

  Bron: Ruud Koopmans, RK-Intelligence

   

   

   

 • Nederland wordt innovatiever

  unnamedNederland wordt innovatiever. Gedurende het afgelopen jaar hebben bedrijven 2,9 procent meer radicale innovaties gerealiseerd, het hoogste niveau sinds jaren, zo blijkt uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor in 2006 die vandaag wordt gepresenteerd.
   
  De sterk gestegen innovatie hangt samen met het feit dat bedrijven steeds meer worden geconfronteerd met disruptieve technologieën en nieuwe  zakelijke modellen. Hierbij valt te denken aan Big Data, Internet of things, 3D-printing, cloud technologie en robotisering. Ook de aantrekkende economie helpt een handje mee.
   
  Niet alle bedrijfstakken profiteren van de ontwikkelingen. De werkgelegenheid in de financiële sector en verzekeringen is relatief hard getroffen. Consumenten regelen steeds meer bankzaken online en daarvoor is minder personeel nodig. In de logistieke sector verwacht de helft van de ondervraagde bedrijven dat de vierde industriële revolutie leidt tot minder werkgelegenheid bij hun bedrijf.
   
  Startups zijn het meest positief over de ontwikkeling van de werkgelegenheid als gevolg van de die komende revolutie. Startups scoren in vergelijking met andere leeftijdsgroepen van bedrijven ook bovengemiddeld op tal van prestatie-indicatoren: disruptieve innovatie, medewerkerstevredenheid, enthousiasme, gevoel van geluk en lage stressniveaus.
   
  De regio Eindhoven voert de ranglijst aan van regio’s op radicale innovaties met een score van 9,8 procent boven het landelijk gemiddelde. De regio Twente scoort het meest positief op werkbeleving.
   
  De Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door onderzoeksinstituut INSCOPE van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).
   
  Bron: Emerce, 24 november 2016
 • Nieuw innovatiebeleid NPO stimuleert technologie ontwikkeling

  Nieuw innovatiebeleid NPO stimuleert technologie ontwikkeling

  De innovatieve kracht van publieke omroepen samenbrengen én verbinden met techteams en start-ups. Dat is het doel van het nieuwe innovatiebeleid van de NPO waarvoor vandaag in Hilversum het officiële startschot klinkt. Voor nieuwe innovatieve publieke content is een extra budget van 2 miljoen euro beschikbaar.

  Breng de geschiedenis tot leven dankzij een hologram van Michiel de Ruyter, bereik de jeugd met virtual influencers of speel een interactief geluidsspel via de smart speaker. De NPO wil als innovatiespil in de Nederlandse mediasector vooral dit soort ideeën laten uitvoeren.

  Er komen steeds meer nieuwe technologieën die de Publieke Omroep de kans geeft compleet nieuwe belevenissen te maken voor alle Nederlanders, zowel personen als bedrijven. Maar daar is beleid voor nodig.

  Voor internationale input is NPO in navolging van de Vlaamse publieke omroep VRT een samenwerking aangegaan met Sandbox, een Europees innovatienetwerk.

  De ideeën worden door een panel bestaande uit experts van de omroepen, NPO en externe deskundigen beoordeeld, waarna de volgens hen meest kansrijke ideeën een startbudget krijgen. Als het innovatiebeleid van de NPO succesvol blijkt, kan dit het intelligence niveau in Nederland een enorme boost geven!

  Start-ups en techbedrijven kunnen zich vanaf nu melden bij NPO Sandbox via innovatie@npo.nl.

  Bron: Emerce

 • Wie domineert straks: de mens of de machine?

  mens of machineDe ontwikkelingen op informatie-technologisch gebied gaan snel en misschien wel steeds sneller. We horen en zien steeds meer van business intelligence, self service BI, artificial intelligence en machine learning. We zien dit terug bij werknemers die steeds meer de beschikking hebben over stuurinformatie via tools, zelfsturende auto’s, robots voor dementerenden maar ook computers die de mens verslaan spelletjes.

  Wat betekent dit?

  • Verdienmodel van bedrijven zullen anders worden
  • Innovaties komen misschien niet meer primair van de mens
  • Veel meer nu nog menselijke arbeid zal door machines worden overgenomen.

  Een paar ontwikkelingen in dit artikel worden uitgelicht om aan te geven hoe belangrijk business intelligence vandaag de dag is.

  Verdienmodel op basis van data

  Dat de informatietechnologie bestaande verdienmodellen op z’n kop zet lezen we dagelijks. We hoeven alleen maar naar V&D te kijken. De hoeveelheid bedrijven  die gebruik maken van een business model waarbij externe dataverzameling en analyse een cruciaal onderdeel is van het verdienmodel neemt hand over hand toe. Zelfs in tot nu toe sterk gedomineerde overheidssectoren zoals onderwijs of gezondheidszorg. Bekende bedrijven, zoals Google en Facebook, zijn overigens zonder concreet verdienmodel begonnen, maar zouden niets meer kunnen zonder genoemde data(analyse).

  Amazon

  Neem bijvoorbeeld een bedrijf als Amazon dat volledig draait op data. De verzamelde data heeft in grote mate betrekking op wie we zijn, hoe we ons gedragen en op onze voorkeuren. Amazon geeft deze data steeds meer betekenis door de toepassingen van de nieuwste technologieën. Een voorbeeld is hoe Amazon zelfs films en boeken ontwikkelt op basis van ons aankoop, kijk- en leesgedrag en hier zal het zeker niet bij blijven. Volgens Gartner is Amazon een van meeste leidende en visionaire spelers in de markt voor Infrastructure as a Service (IaaS). Bovendien prijst Gartner Amazon voor haar snelle manier van anticiperen op de technologische behoeftes uit de markt.

  Innovatie

  Volgens de Verenigde Naties zullen de nieuwste innovaties ontstaan vanuit kunstmatige intelligentie. Dit veronderstelt dat de machine de mens passeert met betrekking het bedenken van vernieuwingen. De IBM Watson-computer heeft bijvoorbeeld de mens al verslagen met het spelprogramma Jeopardy. Met moeilijke wiskundige berekening kunnen we niet meer zonder computer, maar dat wil nog niet zeggen dat de computer de mens overal in voorbij streeft. Met de ontwikkeling van zelfsturende auto’s is onlangs aangetoond dat middels machine learning de mens nog steeds leidend kan zijn en per saldo was er veel minder ontwikkelingstijd nodig.

  Mens of machine?

  Een feit is dat de machine steeds meer taken van de mens gaat overnemen en de mens in denkvermogen soms zelfs gaat overtreffen. De mens en machine zullen in de komende periode steeds meer naast elkaar gaan leven en de computer zal het menselijk handelen steeds beter begrijpen en beheersen. Het gevolg is, dat bestaande business modellen zullen gaan veranderen en veel banen in bestaande sectoren verloren zullen gaan. Maar of de computer de mens voorbij streeft en dat in de toekomst zelfs alleen innovatie via kunstmatige intelligentie komt is nog maar de vraag? Ok de industriële revolutie heeft een zeer grote impact op de mensheid gehad en terugkijkend heeft deze vele voordelen gebracht al zal het voor velen in die tijd niet altijd gemakkelijk geweest zijn. Laten we kijken hoe we hier ons voordeel mee kunnen doen. Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie.

  Ruud Koopmans, RK-Intelligentie.nl, 29 februari 2016

   

EasyTagCloud v2.8