1 item tagged "Risks"

 • Heeft de nieuwe ISO normering impact?

  Een onderwerp dat veel meer aandacht krijgt in de 2015 normering is de oriëntatie op de externe context waarin de organisatie opereert. Welke eisen en verwachtingen hebben de stakeholders van de organisatie? Interne en externe risicofactoren moeten worden benoemd en daarbij moet inzichtelijk worden gemaakt, hoe de processen leiden tot acceptabele risiconiveaus. Waarom is de externe omgeving voor een organisatie nu zo van belang. Het is natuurlijk zo dat de klant uiteindelijk bepalend is wat er geproduceerd wordt en dat concurrenten invloed hebben op de manier waarop een bedrijf zicht organiseert maar ook positioneert. Maar momenteel kunnen we toch wel spreken van een revolutie waardoor de oriëntatie op de externe context en beheersing van risico’s extra belangrijk is geworden. Klik hier om het hele artikel te lezen.

  Revolutie

  Tijdens de industriële revolutie vond er een omschakeling plaats van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen. Deze revolutie heeft een enorme impact gehad op productieprocessen, de inzet van kapitaal (mens) en de prijs van producten. Deze revolutie heeft ook invloed gehad op de manier waarop we onszelf organiseren maar ook de levensduur van bedrijven. De opkomst van automatisering heeft dit proces nog verder versterkt.

  Tijdens de laatste grootste revolutie, de digitale revolutie, vindt er een ware omslag plaats. Consumenten worden producenten (bijv. van energie). Daarnaast wordt ons gedrag steeds meer vast gelegd door middel van data en daardoor blijken onze voorkeuren steeds meer en beter te voorspellen (bijv. Emmy-winnende televisieseries zoals “Orange is the new Black”).

  Business modellen

  Business modellen van bedrijven komen hierdoor onder druk te staan en moeten significant veranderen om te overleven. De gemiddelde levensduur van bedrijven in de top 500 van de Amerikaanse beurs was in 1939, ten tijde van de grote crisis, 75 jaar. In 2011 is deze al gedaald tot 18 jaar. Naar alle waarschijnlijk zal deze de komende jaren nog verder dalen. De digitale revolutie zet bedrijven met hun bestaande business modellen steeds verder onder druk. Bedrijven zullen versneld moeten veranderen om te kunnen anticiperen op de snel ontwikkelende technologie om te overleven.

  ISO

  Organisaties die willen blijven voldoen aan de eisen van ISO zullen elementen en vooral de externe context, de kansen en bedreigingen, de eisen van stakeholders en geldende wet- en regelgeving expliciteren moeten maken en gebruiken voor de risicoanalyse en het benoemen van de beheersmaatregelen. Om te voldoen aan de nieuwe ISO norm zullen organisaties uiterlijk eind 2018 moeten overstappen naar ISO norm: 2015.

  Voordeel van de nieuwe norm

  1. De nieuwe normen bieden kansen voor een betere aansluiting van de strategie en ’governance’ van de organisatie op basis van de externe context en de implementatie in de operatie.

   

  Bron: Ruud Koopmans (RK Intelligence), 15 januari 2015

   

EasyTagCloud v2.8