Tot die tijd wordt Data ingezet in infrastructuur en diensten. Maar zodra het nut van de combinatie van Big Data en BI/analytics wordt gezien neemt de vraagt naar analytische software toe, zeker als de economie aantrekt. Veel vraag ontstaat ook naar data discovery en BI in de cloud.