'Interne factoren staan de groei van die bedrijven in de weg', zegt manager general business en channel Marcel Groenenboom van SAP Nederland. 'Met name risicomijdend gedrag, inflexibele ict-systemen en een hiërarchische bedrijfscultuur worden genoemd als belemmering voor groei. Vooral ict speelt een cruciale rol in het onderscheid tussen groeiers en krimpers. Bedrijven die risicomijdend gedrag vertonen en een hiërarchische cultuur hebben, blijken vaak ook over inflexibele ict-systemen te beschikken.'

Hij wijst erop dat er in die bedrijven weinig ruimte is voor zelfstandige besluitvorming op de werkvloer. 'Bij veel krimpende bedrijven ontbreekt het geloof in innovatie en verandering. Ze wachten liever af tot de economie weer gaat groeien, dan dat ze zelf actief op zoek gaan naar nieuwe kansen. We zien binnen dit soort organisaties vaak een starre en naar binnen gekeerde houding.'

Volgens Groenenboom hebben die bedrijven nauwelijks aandacht voor nieuwe ideeën van medewerkers. 'Het ontbreekt vaak aan visie en er wordt niet geïnvesteerd in ict voor bijvoorbeeld mobiel werken, cloudoplossingen of de analyse van bedrijfsresultaten.'

Verschillen per sector Er zijn volgens SAP duidelijke verschillen per sector. Zo speelt de hiërarchische bedrijfscultuur als groeibelemmering een grotere rol in de maakindustrie dan in de sectororen voor voeding en consumenten-producten. Het softwarebedrijf ziet dat respondenten uit de sector industrie vooral gehinderd worden door het gebruik van inflexibele processen en systemen.

Groenenboom: 'Risicomijdend gedrag is vooral zichtbaar in de retail, waarbinnen bedrijven bovendien hinder ondervinden van hun afhankelijkheid van de distributieketen. Dat betekent echter niet dat er geen bedrijven zijn in deze sectoren die in staat zijn om innovatief met hun markt om te gaan.'

Online retail 'Uit eerder onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de Nederlandse online retailmarkt in de komende vijftien jaar enorm gaat groeien. Door nieuwe ict in te zetten en een focus op online te hanteren, weet deze sector ondanks de genoemde belemmeringen eigen marktkansen te ontwikkelen', aldus Groenenboom.

Computable, 2 december 2013