Tussen 2013 en 2019 voorzien de marktvorsers in deze markt een jaarlijkse wereldwijde omzettoename van 17,8 procent. In 2012 verkochten de gezamenlijk leveranciers wereldwijd al voor een slordige 2,1 miljard dollar aan predictive analytics-software. Dat moet in 2019 zijn opgelopen tot ruim 6,5 miljard dollar.

De verwachte groei is te danken aan toenemende vraag naar customer intelligence en inlichtingen om fraude en beveiligingslekken te voorkomen. De meeste vraag naar predictive analytics doet zich voor in de financiële sector, de overheid, de gezondheidszorg, de detailhandel, de telecom en de IT. Gezamenlijk waren deze sectoren in 2012 goed voor bijna 72 procent van de markt.

In toenemende mate nemen organisaties toepassingen van predictive analytics af vanuit de cloud. Tot dusver draaide dergelijke software voornamelijk in serverruimtes en datacenters van de gebruikers zelf. Dat gold in 2012 voor driekwart van de gevallen. Het toenemende gebruik van predictive analytics vanuit de cloud, is te verklaren doordat steeds meer kleine organisaties er mee aan de slag willen, maar niet het budget hebben om dit on premise te doen.

Bron: BI Platform 29-11-2013 Keyword: Competitive Intelligence