Wat is de BI-Kring?   

Een business intelligence community bestaande uit business intelligence professionals (o.a. BI consultants, BI managers, BD managers, marketing managers, IT specialisten, datawarehousemanagers, innovatiemanagers), docenten, onderzoekers en studenten. De BI-Kring beschikt over dit internetportaal en organiseert een vijftal evenementen per jaar.

Waarom?  

Het doel is Business Intelligence op een hoger niveau te brengen door duidelijkheid te verschaffen in de terminologie en door kennis te ontwikkelen. Uniek in Nederland is dat deze kennisontwikkeling plaatsvindt in een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap.

Achtergrond BI-Kring

De Business Intelligence Kring (BI-Kring) is een netwerk van professionals die zich beroepshalve bezighouden met BI. Het doel is Business Intelligence op een hoger niveau te brengen door duidelijkheid te verschaffen in de terminologie en door kennis te ontwikkelen. Uniek in Nederland is dat deze kennisontwikkeling plaatsvindt in een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. Het centrale idee hierbij is dat onderwijs en bedrijfsleven van elkaars kennis en ervaring kunnen profiteren. 

Het adviesorgaan van de BI-Kring is de BI-Kernkring, een raad die de kennisontwikkeling stuurt en de onafhankelijkheid garandeert. 

De kennisuitwisseling wordt door de BI-Kring gefaciliteerd door verschillende bijeenkomsten te organiseren, in de vorm van een jaarlijks terugkerend groot symposium en een zestal kleinere seminars. De deelnemers van deze terugkerende evenementen vormen een kwalitatief hoogwaardig netwerk van professionals: een community waar ieder lid zijn voordeel mee kan doen. 

Naast de genoemde bijeenkomsten, wordt de community gefaciliteerd middels een internetportaal: www.BI-Kring.nl. Het portaal is dè virtuele ontmoetingsplek waar vraag en aanbod van Business Intelligence samenkomen. U vindt hier relevante vakliteratuur, een digitale onderwijsmodule, cases en best practices, vacatures en een discussieforum. Ook aanverwante vakgebieden, zoals ERP, CRM en kennismanagement komen aan de orde. 

Een unieke eigenschap van het BI-Portaal is de digitale onderwijsmodule: momenteel maken studenten van 12 Hogescholen en van de Katholieke Universiteit Nijmegen al gebruik van deze virtuele leeromgeving. Deze managers van de toekomst zijn voor u een interessante doelgroep. 

Het business intelligence portaal is het podium waar leveranciers van BI-tools hun producten demonstreren, consultants methodieken uiteenzetten en professionals ervaringen met betrekking tot het inrichten van een BI-functie in de organisatie delen. De BI-Kring is het netwerk waar men bereid is kennis en ervaringen te delen om zo gezamenlijk BI op een hoger peil te brengen. 

De BI-Kring is voor onze leden een bron van:

  • Kennis over Business Intelligence, zowel vanuit het technische als het organisatorische perspectief;
  • Succesvolle events: sinds 9 december 2002 hebben we 3 seminars en een symposium georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met kwalitatieve inhoud en discussie. Waardering van de bezoekers was gemiddeld een 3.8 (op een schaal van 1 tot 5).
  • Competentieprofielen: het BI-Portaal heeft een personenbestand waarin men personen kan zoeken op basis van expertise;
  • Nieuws en een evenementenagenda op het gebied van BI;
  • Interactiemogelijkheden middels gepersonaliseerde diensten;
  • Waardevolle content door samenwerking met toonaangevende partijen op het gebied van BI.

Initiatief

De Business Intelligence Kring is een initiatief van Stichting Kennisplatform Business Intelligence. Voor informatie betreffende producten en activiteiten van de BI-Kring kunt u  contact opnemen met:

BI-Kring BV
Hoefslag 3
6681 TK Bemmel

U kunt ook het contactformulier invullen.

Ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer 09145073
BTW nummer 813983113