ING TU Delft AI

ING en TU Delft slaan handen ineen met nieuw AI lab

ING en de TU Delft bundelen hun kennis en expertise op het gebied van artificial intelligence (AI) binnen de financiële sector in het nieuwe AI for FinTech Lab (AFL). Het doel van de samenwerking met het AFL is om met kunstmatige intelligentie-technologie de effectiviteit en doelmatigheid van data- en software-analyse te verbeteren.

ING en de TU Delft werken al langere tijd samen op het gebied van software onderzoek en ontwikkeling. Binnen het nieuwe AFL zullen onderzoekers en studenten van de TU Delft onderzoek doen naar de ontwikkeling van software voor de financiële sector, waaronder autonome software en systemen voor data-analyse en data-integratie. Binnen deze samenwerking biedt het ING een onmisbare IT-infrastructuur, een ambitieuze organisatiestructuur voor software-ontwikkeling, en een leidende positie op het gebied van data fluency en analytics delivery.

Gevalideerde oplossingen

Volgens Arie van Deursen, hoogleraar software engineering aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van het AFL, is het AFL voor de TU Delft een logische volgende stap in de samenwerking met ING. ''Het biedt de kans om nieuwe theorieën, methoden en tools op het gebied van kunstmatige intelligentie te ontwikkelen, en om nieuw talent aan ons te binden. Wij verwachten dat de samenwerking binnen het AFL niet alleen zal leiden tot baanbrekende theorieën, maar ook tot gevalideerde oplossingen die breed verspreid kunnen worden.”

Görkem Köseoğlu, Chief Analytics Officer bij ING: ‘Het gebruik van klantdata biedt grote kansen om betere diensten te ontwikkelen, maar moet tegelijk zorgvuldig worden vormgeven. Voor klanten zijn hun data van groot belang en ING hecht er veel waarde aan dat klanten ons vertrouwen. De samenwerking met de TU Delft is daarom van groot belang om beide doelen te realiseren.’

Het AFL bevindt zich op twee locaties: de ING campus in Amsterdam en de campus van de TU Delft in Delft. Zo brengt het studenten, software- en data-specialisten, onderzoekers en ondernemers van beide organisaties samen.

AI for FinTech Lab en ICAI

Het AFL is deel van het ICAI, het Innovation Center for Artificial Intelligence. Dit is een nationaal netwerk gericht op technologie- en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, industrie en de overheid op het gebied van Artificial Intelligence. ICAI's innovatiestrategie is georganiseerd rond industry labs, onderzoekslabs die meerjarige strategische samenwerkingen met het bedrijfsleven omvatten. Het AFL kan zo nog beter kennis en expertise uitwisselen met andere ICAI partners, zoals bijvoorbeeld Elsevier, Qualcomm, Bosch, Ahold Delhaize, en de Nationale Politie.

Bron: BI platform