IRCMSTR14533 Global Predictive Analytics Market 500x457

Market intelligence is nog steeds een functie in bedrijven die onderbelicht is. Hoe vaak hebben bedrijven accuraat en actueel in beeld hoe groot hun markt precies is? En of deze groeit of krimp vertoont?

B2C bedrijven kunnen tegen aanzienlijke bedragen nog dure rapporten kopen bij de informatiemakelaars van deze wereld. En als ze dan het geluk hebben dat voor hen relevante segmentaties zijn gebruikt kan dat inderdaad wat opleveren. B2B bedrijven hebben een veel grotere uitdaging. Markt data is doorgaans niet commercieel beschikbaar en zal moeten worden geproduceerd (al dan niet met behulp van B2C data). Waarmee markt data voor deze bedrijven eigenlijk nog duurder wordt.

Bovenstaande discussie gaat bovendien nog slechts om data over de marktomvang en –waarde. De basis zou je kunnen zeggen. Data over concurrenten, marktaandelen, productontwikkelingen en marktbepalende trends is minstens zo relevant om een goede koers te kunnen bepalen maar ook tactische (inkoop, pricing, distributie) beslissingen te kunnen nemen.

Toch zijn er mogelijkheden! Ook met behulp van schaarse data is het mogelijk marktdata te gaan reconstrueren. Het uitgangspunt: Als we op zoek gaan in die markten waar we wel data hebben naar voorspellende variabelen dan kunnen andere marktdata wellicht worden ‘benaderd’ of ‘geschat’. Een vorm van statistische reconstructie van marktdata die vaak betrouwbaarder blijkt dat dan die van surveys of expert panels. Meer en meer wordt deze techniek toegepast in market intelligence. Dus ook in dit vakgebied doet data science haar intrede.

Als dit gemeengoed is, is de stap naar het voorspellen van markten natuurlijk niet ver meer weg. Meer en meer wordt die vraag natuurlijk gesteld. Kunnen we ook in kaart brengen hoe de markt er over 5 of misschien zelfs 10 jaar uitziet? Dit kan! En de kwaliteit van die voorspellingen neemt toe. En daarmee het gebruik. Market intelligence wordt er alleen maar leuker van! En het spel om de knikkers natuurlijk alleen maar interessanter.

Source: Hammer, market intelligence

http://www.hammer-intel.com