Hadoop

Flexibel en schaalbaar managen van big data

Data-infrastructuur is het belangrijkste orgaan voor het creëren en leveren van goede bedrijfsinzichten . Om te profiteren van de diversiteit aan data die voor handen zijn en om de data-architectuur te moderniseren, zetten veel organisaties Hadoop in. Een Hadoop-gebaseerde omgeving is flexibel en schaalbaar in het managen van big data. Wat is de impact van Hadoop? De Aberdeen Group onderzocht de impact van Hadoop op data, mensen en de performance van bedrijven.

Nieuwe data uit verschillende bronnen

Er moet veel data opgevangen, verplaatst, opgeslagen en gearchiveerd worden. Maar bedrijven krijgen nu inzichten vanuit verborgen data buiten de traditionele gestructureerde transactiegegevens. Denk hierbij aan: e-mails, social data, multimedia, GPS-informatie en sensor-informatie. Naast nieuwe databronnen hebben we ook een grote hoeveelheid nieuwe technologieën gekregen om al deze data te beheren en te benutten. Al deze informatie en technologieën zorgen voor een verschuiving binnen big data; van probleem naar kans.

Wat zijn de voordelen van deze gele olifant (Hadoop)?

Een grote voorloper van deze big data-kans is de data architectuur Hadoop. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bedrijven die Hadoop gebruiken meer gedreven zijn om gebruik te maken van ongestructureerde en semigestructureerd data. Een andere belangrijke trend is dat de mindset van bedrijven verschuift, ze zien data als een strategische aanwinst en als een belangrijk onderdeel van de organisatie.

De behoefte aan gebruikersbevoegdheid en gebruikerstevredenheid is een reden waarom bedrijven kiezen voor Hadoop. Daarnaast heeft een Hadoop-gebaseerde architectuur twee voordelen met betrekking tot eindgebruikers:

  1. Data-flexibiliteit – Alle data onder één dak, wat zorgt voor een hogere kwaliteit en usability.
  2. Data-elasticiteit – De architectuur is significant flexibeler in het toevoegen van nieuwe databronnen.

Wat is de impact van Hadoop op uw organisatie?

Wat kunt u nog meer met Hadoop en hoe kunt u deze data-architectuur het beste inzetten binnen uw databronnen? Lees in dit rapport hoe u nog meer tijd kunt besparen in het analyseren van data en uiteindelijk meer winst kunt behalen door het inzetten van Hadoop.

Bron: Analyticstoday