Met het nieuwe systeem beoogt Interpolis meer functionaliteit, meer efficiency en lagere operationele kosten te bereiken voor de inkomende premiebetalingen en de uitgaande betalingen, zoals schade-uitkeringen. De implementatie sluit aan bij de wens van Interpolis om het financial services center verder uit te bouwen om binnen de organisatie een breder dienstenpakket te kunnen aanbieden. Bron: SAPa>