Deze zeer exclusieve samenwerkingsvorm, die maar is weggelegd voor een gering aantal partijen, biedt beide partijen voordeel. Informatica laat op deze manier zien dat ze Business Intelligence als een serieus vakgebied beschouwen. De Business Intelligence Kring verstevigt zo haar positie als h?t kenniscentrum van Nederland, waar partijen elkaar vinden en kennis uitwisselen. Beide partijen verheugen zich op de samenwerking.