Vaak ten onrechte worden de leveranciers van de software hier op aangekeken. Bedrijven hebben het meestal aan zichzelf te wijten als de verwachte return on investment ROI- niet wordt bereikt. Manley: Bedrijven zien CRM als losstaand fenomeen en komen er te laat achter dat ze het crm-systeem moeten integreren met hun andere bedrijfssystemen. De integratie vergt dan een extra investering. - Maar die krijgen ze niet los. Het project was immers duur genoeg. Zo ontstaat het beeld dat CRM altijd duurder uitvalt en niet doet wat het belooft. Bron: Webwerelda>