De omzet over het 4e kwartaal nam toe met 15% tot een bedrag van $163,7 miljoen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige fiscale boekjaar. De omzet over het gehele boekjaar steeg met 12% tot een bedrag van $551 miljoen ten opzichte van vorig fiscaal boekjaar. Het bedrijfsresultaat groeide in deze periode naar een bedrag van $73,1 miljoen of een winst per aandeel van $0,81. Meer informatie treft u aan op het persbericht op de corporate website. Bron: Cognosa>