Sybase en SPSS anticiperen met het systeem op een nieuwe grootschalige automatiseringsgolf bij financi?le instellingen. Deze heeft als doel het risicoprofiel van deze instellingen en hun klanten scherper in kaart te brengen dan tot nu toe het geval is en dwingt bankierende organisaties en ondernemingen zelf ook scherpere risico-analyse uit te voeren. Bron: AME Researcha>