De Nationale BI Scan 2004 kan gezien worden als een retrospectief op ruim tien jaar investeren in Business Intelligence door velerlei organisaties. Deze organisaties, vaak gelokt door de potenti?le kracht van Business Intelligence, bleken ook toe te zijn aan een onderzoek waarin de resultaten van al dat werk gelegd worden naast die van andere organisaties in Nederland. Ook kan de BI Scan 2004 gebruikt worden als stimulans om gericht Business Intelligence-projecten te starten of bij te sturen. De resultaten zijn verkrijgbaar via de website van CIBITa>