Op de bijeenkomst van 16 april vertellen docenten over de ervaring met het materiaal in hun lessen en worden de utibreidingen die zijn gedaan op de ontwikkelde cases gepresenteerd. Ook zal duidelijk worden dat het materiaal niet is ontwikkeld om spoedig tot de conclusie te komen dat het alweer op de actualiteit is achtergebleven. Een blijvende organisatie wordt opgezet die ervoor zal zorgen dat een team van deskundigen uit het hoger onderwijs en het bedrijfsleven het materiaal steeds weer up-to-date maakt. Het project HEO-ICT was een pilot van het project ICT voor niet-ICT-opleidingen, een van de initiatieven van de Taskforce ?Werken aan ICT ?commissie Risseeuw?-, een werkgroep ingesteld door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs. Doel van het project is om van afstuderende marketeers en bedrijfseconomen ICT-bewuste domeindeskundigen te maken. Het project HEO-ICT is per 31 december 2002 succesvol afgesloten. Uniek Kennisuitwisseling tussen docenten, opleidingen, hogescholen en bedrijfsleven is cruciaal voor themakringen. Zo kan het bedrijfsleven duidelijk maken aan welke ICT-competenties behoefte is en een bijdrage leveren aan het actueel houden van de lesprogramma?s. Hogescholen blijven wel zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de didactische vormgeving. Muns: Uniek is dat een groot deel van de inspanning, geld en energie gericht is op een duurzame structuur van samenwerken en kennisdeling.? Voor informatie over deelname aan deze dag: zie de Business Intelligence Agenda Meer informatie op www.HEO-ICT.nla> Bron: HEO-ICT