Om dit mogelijk te maken investeert KPN ? 25 miljoen per jaar. KPN roept andere bedrijven op om ook een bijdrage te leveren aan deze noodzakelijke diepte investering in de toekomst van Nederland. KPN ziet dit als een eerste stap om ook met andere partijen de verdere ontwikkeling van Nederland als kennisland actief te ondersteunen. Scholen in het primair- voortgezet en BVE- Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie- onderwijs komen in aanmerking voor deze aanbieding. Tot 2001, toen in verband met de financi?le situatie alle sponsoring werd stopgezet, was KPN actief als sponsor van met name voetbal. In plaats hiervan kiest KPN er nu bewust voor te investeren in Nederland als kennisland. Bron: Persberichten.coma>