Volgens Philip Russom, analyst van Giga Information Group Inc. is IBM de enige grote leverancier van software met deze mogelijkheden, hoewel het concept al sinds de jaren ?90 bestaat. De reden hiervoor is dat het verzamelen van grote hoeveelheden heterogene data aanzienlijke eisen stelt aan de infrastructuur en de bijbehorende hoge kosten van bijvoorbeeld het inrichten van een datawarehouse. Met IBM?s technologie, die eind 2003 aan eindgebruikers beschikbaar wordt gesteld, is dit laatste overbodig, waardoor een aanzienlijke kostenbesparing gehaald kan worden. Bron: Computerworlda>