De gedachte achter de Innovatiesalons komt voort uit het inzicht dat innovatie in sectoren versneld kan worden, als bij de clusterpartners de bereidheid bestaat bij te dragen aan de oplossing van problemen in de keten, bedrijfsprocessen, organisaties en structuren. Pas dan ontstaat een klimaat waarin ICT als middel succesvol kan worden ingezet. Met dit initiatief wil Nederland~ICT aansluiten op de plannen van het kabinet voor de oprichting van een Innovatieplatform. Ook daarbij gaat het immers voor alles om concrete resultaten, waarbij expertise netwerken ontstaan van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om vooraf gedefinieerde resultaten te bereiken. Bron: Persberichten.coma>