Netto verlies GAAP- bedroeg $2 mln of $0,02 per aandeel, tegenover $4 mln. $0,05 per aandeel- vorig jaar. De voorraad liquide middelen steeg met $26 mln. naar $135 mln. De resultaten zijn, aldus Gartner zelf, conform de strategie om investeringen te minimaliseren, zodat er bij een verbeterend economisch klimaat weer ge?xpandeerd kan worden. Frappant is wel, dat zowel de inkomsten van onderzoek als de inkomsten van advies daalden met 6%. De inkomsten van de evenementen stegen van $9 mln naar $24 mln., grotendeels dankzij een vervroegd Spring-symposium dat dit jaar niet zoals in 2002 in Q2, maar in Q1 gehouden is. Bron: Gartnera>