Big DataDatagedreven opereren? Bij de meeste bedrijven zijn de datatoepassingen nog relatief simpel en vooral gericht op analyse in plaats van real-time en voorspellingen. Een gemiste kans én risico voor de lange-termijnkoers van een organisatie.

Nu al zegt 22 procent van de bedrijven achter te lopen op de concurrentie terwijl ruim 81 procent van de respondenten aangeeft dat de mogelijkheden van Big Data voor de eigen organisatie groot zijn.

Dat blijkt uit de Big Data Survey 2015 van data-consultancybureau GoDataDriven en vakbeurs Big Data Expo. Bijna 200 bedrijven werden onderzocht om inzicht te geven in de actuele rol van big data, de mate van adoptie, intenties en mogelijke valkuilen.

Data uit voor de hand liggende bronnen
Wat blijkt? De data die gebruikt wordt is over het algemeen numeriek en komt vaak uit voor de hand liggende bronnen, zoals CRM en klantendatabase (18 procent), websitestatistieken (18 procent), externe bronnen (14 procent) en marketingdata vanuit e-mailstatistieken (14 procent) en transactionele data (13 procent). Toepassingen met data uit rijkere bronnen zoals tekst, beeld en geluid zijn er nog zeer weinig, terwijl hier grote winst te behalen is.

GoDataDriven

Meer budget voor datagedreven toepassingen
De meeste bedrijven maken komend jaar meer budget vrij voor datagedreven toepassingen en zijn van plan te investeren in de kennisontwikkeling binnen het team. Een klein deel van de bedrijven is momenteel al bezig met het toepassen van kunstmatige intelligentie, machine learning, voorspellende modellen en deep learning.

Maar dat verandert in hoog tempo. Binnen drie jaar verwacht 50 procent van de respondenten de eerste toepassingen met geavanceerde technologie ontwikkeld te hebben.

Visie het belangrijkst voor succesvolle implementatie
Wat de belangrijkste factoren zijn voor een succesvolle implementatie van een Big Data-strategie? Visie, aldus 28 procent van de ondervraagden, en ondersteuning vanuit de directie (19 procent). Maar ook ondersteunende systemen en processen (18 procent), budget (14 procent), talent (11 procent) en training (10 procent) spelen een belangrijke rol.

GoDataDriven2

Data als strategische pijler
Tegelijkertijd geeft een opvallend groot deel van de ondervraagden aan dat het binnen het eigen bedrijf wel goed zit met de strategische rol van data. 37 procent vult in dat de bedrijfsdirectie data als een strategische pijler ziet, terwijl 27 procent het hier gedeeltelijk mee eens is. Bij bijna een kwart van de bedrijven (23 procent) is er binnen de bedrijfsdirectie op dit vlak juist een grote winst te halen.

Ruim 67 procent van de bedrijven zegt dan ook dat de mogelijkheden van big data voor de eigen organisatie groot zijn. Nog eens 14,5 procent is het hier gedeeltelijk mee eens. Slechts 9 procent is het in meer of mindere mate oneens met deze stelling.

Meer highlights:

  • Hadoop is het meest populaire dataplatform: 21 procent heeft een of andere Hadoop-implementatie (Hadoop, Horton, Cloudera).
  • Terwijl bij de licensed software SAP (8 procent), SPSS (7 procent) en SAS (6 procent) het beste scoren.
  • Datatoepassingen worden het vaakst gebruikt binnen marketing (19 procent).
  • Informatietechnologie is bij 13 procent een toepassing, terwijl fraudedetectie (6 procent) en riskmanagement (6 procent) ook regelmatig met behulp van data wordt uitgevoerd.