IT strategie

Het bedrijf Oshkosh zal niet voor iedereen bekend in de oren klinken, maar het is een grote multinational die wereldwijde zware voertuigen produceert. Oshkosh bestaat uit verschillende business units die ieder hun eigen doelgroep kennen, zoals defensie, brandweer, industrie, media, sleepdiensten, betonindustrie en vliegvelden. Er zijn onder meer fabrieken in Frankrijk en Engeland. De jaarlijkse omzet telt zo'n 8 miljard euro.

Toen de Indiër Anupam Khare in april 2018 CIO werd van Oshkosh was hij al snel onder de indruk van het strategische planningsproces van het leiderschapsteam, en hij wilde IT hier graag een meer integraal onderdeel van maken.

Het OLT (Oshkosh Leadership Team) begint dit proces door de algemene visie en strategische doelstellingen van het bedrijf te herzien. Om de nieuwe visie en doelstellingen te realiseren, sluit het team aan bij belangrijke bedrijfsbrede strategische initiatieven. Strategische initiatieven bestaan o.a. uit het mogelijk maken van een people first culture, aftermarket groei en operational excellence.

Zodra de OLT de strategie en doelstellingen van de onderneming heeft herzien, ontwikkelen de leiders van elk van de vier segmenten van Oshkosh (Access, Commercial, Defense en Fire & Emergency) individuele strategische plannen die de algemene strategie van Oshkosh ondersteunen en integreren.

"Omdat elk bedrijfssegment zijn eigen strategie ontwikkelt om te integreren met de algemene Oshkosh-strategie, heb ik besloten om hetzelfde te doen voor IT", zegt Khare. "Ons doel is om IT te runnen als een business, dus IT moet dezelfde strategische planningsprocessen volgen als onze bedrijfssegmenten", aldus Khare.

Strategische IT-planning gekoppeld aan business planning

Khare heeft een IT Strategy Board gevormd, waarin ook zijn IT-leiderschapsteam een aandeel heeft. Samen bekeken zij de strategische doelstellingen van elk bedrijfssegment in een zoektocht naar gemeenschappelijke kansen waar IT de bedrijfsstrategie mogelijk zou kunnen maken of verbeteren en uiteindelijk significante bedrijfswaarde zou kunnen toevoegen.

De IT Strategy Board heeft deze gemeenschappelijke kansen omgezet in een algemene IT-strategie, met de volgefnde elementen:

  • People first - Het verbeteren van de digitale fitheid van het bedrijf, met een specifieke focus op klantgerichtheid.
  • Het runnen van IT als bedrijf, dat wil zeggen het leveren van kwaliteitsproducten en -diensten tegen marktprijzen.
  • Moderniseren en innoveren van de huidige infrastructuur en het applicatieportfolio.
  • Het leveren van geavanceerde mogelijkheden met een focus op analyse, digitale productie en kunstmatige intelligentie.
  • Beveiliging en ontsluiting van informatie, een dubbele focus op informatiebeveiliging en gebruikerservaring.

Khare en zijn leiderschapsteam zijn vervolgens in gesprek gegaan met de OLT en de presidenten van de verschillende bedrijfssegmenten met de vraag: "Is deze strategie bevorderlijk voor de agenda van het bedrijf als geheel en voor uw business in het bijzonder?

het antwoord was bevestigend. Met de support voor hun IT-strategie, begonnen met de betrekking van de tweede lijn van IT-leiderschap. "We hebben een workshop georganiseerd om de strategie te herzien en aan te passen op een meer granulair niveau," zegt Khare. "Het proces stelde ons in staat om een buy-in te creëren met zowel onze business stakeholders als met het bredere IT-team''.

De implementatie van de IT-strategie

Nu de IT-strategie op meerdere niveaus en in verschillende teams is duidelijk was, was het tijd voor de uitvoering. Om de strategie aan de IT-organisatie te communiceren, gebruikte Khare een driemaandelijks plenaire sessie waar alle 450 IT-teamleden aanwezig waren en een samenwerkingsplatform waar IT'ers elkaar kunnen vragen naar specifieke cases, strategieën of projecten.

"We rollen de strategie trapsgewijs uit van de CEO naar elke IT-medewerker, ongeacht hun titel of functie," zegt Khare. "Ons doel is dat onze strategie geen PowerPoint is; het is echt.

Om de strategie echt te maken, integreert Khare deze strategieën nu in specifieke prestatiemanagement doelstellingen voor zijn team, dat alleen tijd en middelen zal investeren in projecten die deze doelstellingen bevorderen.

Om de digitale fitnessdoelstelling (#1 op bovenstaande lijst) te halen geven alle IT-leiders van Oshkosh digitale oriëntatiecursussen voor hun teams bijvoorbeeld. Voor het runnen van IT als bedrijf gebruikt elke leider nu een "business value dashboard" om een business-gerichte conversatie met hun stakeholders te faciliteren. Om te moderniseren en te innoveren, stimuleert het team initiatieven die variëren van software-gedefinieerde netwerken (SDN) tot ERP-upgrades. Voor geavanceerde mogelijkheden ontwikkelen ze een productoptimalisatiemodel en voor het beveiligen en mogelijk maken van informatie bouwt het team betere gebruikersinterfaces voor desktopbeveiligingstools.

Om ervoor te zorgen dat alle Oshkosh werknemers de verbinding tussen de Oshkosh ondernemingsstrategie en IT begrijpt, sprak Khare op het wereldwijde congres van het bedrijf. "Mijn rol is om drie dingen te communiceren," sprak Khare. "Hoe onze IT-transformatie jouw business zal helpen slagen, hoe we jouw leven gemakkelijker gaan maken en hoe IT geobsedeerd is door de behoeften van onze klanten, zowel binnen als buiten het bedrijf", aldus Khare.

De connectie tussen de bedrijfsstrategie en de IT-strategie

Om de link tussen de business als geheel en de IT-strategie te verstevigen, brengt Khare ook de leiderschapskenmerken van het directiecomité in zijn IT-leiderschapsteam in. Dit zijn:

  • Nederigheid: "Onze CEO en senior leadership team worden gedreven door de waarde die ze creëren, niet door persoonlijke agenda's", zegt Khare. "Nederigheid is een van de eigenschappen die ik zoek in mijn IT-leiders. We spreken elkaar aan als we zien dat ego's in de weg zitten."
  • Oprichtersmentaliteit: ''The founders mentality: how to overcome the predictable crises of growth, door Chris Zook en James Allen, aan al zijn IT-leiders. "We geven een gevoel van eigenaarschap en persoonlijke betrokkenheid bij het succes van onze bedrijven en vermijden de complexiteit en bureaucratie die ons kan afremmen," zegt hij.
  • Klantenobsessie: "In IT hebben we onze focus verlegd van het voldoen aan onze SLA's naar het inleven in en het leveren van waarde aan onze zakelijke partners en onze klanten," zegt Khare. "Klantenobsessie speelt een belangrijke rol in de manier waarop we prioriteit geven aan investeringen", aldus Khare.

Tot slot deelt Khare het volgende advies voor alle CIO's die op zoek zijn naar een gepassioneerde, strategische en klantgerichte IT-organisatie:

"Breng niet je eigen team en strategie van je vorige bedrijf mee. Werk met business en IT leiders van bovenaf en van onderaf om een nieuwe aanpak en strategie te ontwikkelen. De strategie en cultuur van elk bedrijf zijn verschillend''.

"Betrek uw team zodat ze deelnemen aan de creatie van de strategie. Ontwikkel een strategie samen met uw mensen, leg de strategie niet aan hen op".

"Creëer een op waarde gebaseerd merk voor IT. In mijn team hebben we het nooit over SAP of Microsoft. We hebben het over de tevredenheid van onze klanten".

Auteur: Martha Heller

Bron: CIO