Business Data Scientist

Op 01.02.2018

Wat is een Business Data Scientist?
Een Business Data Scientist is een Data Scientist die zich heeft gespecialiseerd in het vinden van de aansluiting bij de business. Een Business Data Scientist creëert waarde door de juiste business vragen te stellen, relevante data te ontsluiten en deze te vertalen naar innovatieve toepassingen. Een Business Data Scientist interpreteert data op business relevantie, vertaalt deze naar product/dienst innovaties en 'verkoopt' deze binnen de organisatie. Hierin ligt dus de meerwaarde van de Business Data Scientist ten opzichte van de 'traditionele', meer technische Data Scientist.

Data Scientists hebben de know-how om data technisch te ontsluiten en te analyseren. Deze technische know-how is noodzakelijk, maar volstaat in veel gevallen niet. De kunst is om data in te zetten ter verbetering van de organisatie en het bedrijfsresultaat. Hier komt dus de Business Data Scientist in beeld.

Bruikbare instrumenten
Om succesvol te zijn met data heeft u ook andere instrumenten nodig dan enkel technische. In de 10-daagse opleiding Business Data Scientist komen met name deze niet-technische instrumenten aan bod, zoals:

 • Bedrijfskundige modellen, business analyse en strategievorming, die u helpen om de juiste vragen te formuleren en doelen te stellen.
 • Soft skills en veranderkundige vaardigheden die u helpen om de doelen zichtbaar te maken voor opdrachtgevers en stakeholders.
 • Kennis van Data Science, architectuur, methoden en organisatiemodellen die u het inzicht verschaffen om Data Science in uw organisatie toe te kunnen passen.
 • Visie en leiderschap die nodig zijn om Data Science in een organisatie te laten werken.

Hoe wordt u een Business Data Scientist?
Business Data Scientists spelen een essentiële rol in het data value proces. Als Business Data Scientist dient u over een aantal belangrijke eigenschappen te beschikken:

 • U moet op basis van uw kennis van de business, bedrijfsrelevante analyses kunnen maken uit de beschikbare data c.q. analyses kunnen maken die resulteren in voor de bedrijfsvoering relevante informatie.
 • U moet het vermogen hebben om, met behulp van moderne technologieën, data te verzamelen, beschikbaar te maken, te analyseren en te ontsluiten. Zeker technieken en applicaties maken op dit moment een enorme ontwikkeling door (Hadoop, R, etc., etc.). Het vermogen om relevante technieken te herkennen, u eigen te maken en toe te passen is dus ook een belangrijke eigenschap van de Business Data Scientist.
 • Een derde eigenschap is uw sociaal interactieve vermogen.

Wat leert u in deze opleiding?
In deze actuele en inspirerende 10-daagse Business Data Scientist opleiding:

 • Bouwt u een helder beeld van het belang, de relevantie en de inhoud van de functie van Business Data Scientist zoals deze in ondernemingen steeds meer vorm krijgt.
 • Verwerft u een actueel inzicht in de toegenomen rol van data in de samenleving in het algemeen en in de bedrijfsvoering in het bijzonder.
 • Leert u, met behulp van moderne technologieën, data te verzamelen, beschikbaar te maken, te ontsluiten en te analyseren.
 • Leert u op basis van business kennis, bedrijfsrelevante analyses te maken uit de beschikbare data.
 • Leert u geproduceerde kennis actief in te zetten door deze op de juiste wijze (naar vorm, tijd en communicatiewijze) onder de aandacht te brengen van decision makers.

Data
De Business Data Scientist opleiding bestaat uit 5 lesblokken van telkens 2 aaneengesloten dagen, verdeeld over 5 maanden. De eerste cursusdag van elk lesblok start om 9.30 uur en eindigt om 19.30 uur met een diner en aansluitend een overnachting. De tweede cursusdag van elk lesblok start om 8.30 uur en eindigt om 16.30 uur. De opleiding vindt plaats in de omgeving van Utrecht. U kunt op de volgende data deelnemen:

Opleiding I

 • Lesblok I – 1 + 2 februari 2018
 • Lesblok II – 8 + 9 maart 2018
 • Lesblok III – 5 + 6 april 2018
 • Lesblok IV – 17 + 18 mei 2018
 • Lesblok V – 7 + 8 juni 2018

Kosten
De kosten van de 10-daagse Business Data Scientist opleiding bedragen € 7.900,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief het studiemateriaal, lunches, koffie/thee en 5 overnachtingen met ontbijt en diner.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.imf-online.com/vakgebieden/IT_algemeen/business-data-scientist.php

Of neem contact met ons op via 040 246 0220 of mailto:info@imf-online.com.