6 items tagged "Marketing Intelligence"

 • 7 voorspellingen over IT in 2045

  HeroboticsDe kans is groot dat de wereld binnenkort niet alleen wordt bevolkt door miljarden mensen, maar ook door miljarden robots. De IT-industrie wordt het terrein voor bedrijven die programma's ontwikkelen voor deze robots. Net zoals de nu voor menselijke gebruikers ontwikkelde apps zullen deze 'robo-apps' te downloaden en te installeren zijn.

  De grenzen tussen robots en mensen vervagen. Bij transplantaties wordt gebruik gemaakt van elektronisch gestuurde kunstmatige organen en protheses. Nanorobots dringen diep in het lichaam door om medicijnen af te leveren bij zieke cellen of om microchirurgie uit te voeren. Speciaal geïnstalleerde houden toezicht op de gezondheid van mensen.

  Mensen in slimme huizen wonen, waar het meeste comfort volledig is geautomatiseerd. De software waarop het huis draait regelt het verbruik en de aanvulling van energie, water, voedsel en andere voorzieningen.

  Onze digitale alter ego's komen eindelijk volledig tot wasdom binnen een enkele, wereldwijde infrastructuur die in staat is tot zelfregulering en betrokken is bij het beheer van het leven op de planeet. Het systeem zal een beetje werken als het hedendaagse TOR; de meest actieve en effectieve gebruikers zullen moderatorrechten verdienen.

  Niet alleen saaie klusjes behoren tot het verleden – ook de productie van bepaalde artikelen zal niet langer nodig zijn. In plaats daarvan stellen 3D-printers ons in staat alles te ontwerpen en te maken wat we nodig hebben.

  De pc stond weliswaar aan de basis van de hele IT-revolutie, maar in 2045 zien we hem waarschijnlijk alleen nog in musea. De dingen om ons heen verwerken hun eigen informatie.

  Niet iedereen zal even enthousiast zijn over die mooie, nieuwe robotwereld. Waarschijnlijk zullen technofoben in opstand komen om zich te verzetten tegen de ontwikkeling van intelligente huizen, geautomatiseerde levensstijlen en robots.

  Bron: Automatiseringsgids, 22 Januari 2014

 • Digital Marketing Hubs Are the Center of the Digital Marketer’s Universe

  Suggesting that the digital marketing landscape has grown complex and fragmented is like saying that the universe is vast beyond description. Nobody (save for the astronomer, anyway) will argue with you. Truth is, sometimes considering the range of available digital marketing technologies can feel a bit like appraising infinite stars against an inky midnight sky. It can be overwhelming in its magnitude.

  What you really need is a map:

  Transit-Map

  HubBut while the map may bring order to the madness, you still need a center of gravity, not unlike a galaxy or a solar system. In this more earth-bound context, the center of gravity is the digital marketing hub:

   Think of the digital marketing hub as an interstellar junction, the connection point between content, data, rules and insights that inform the next best offer or experience delivered across virtually any channel.

  “Digital marketing hub” is the term that Gartner has adopted with the hope of disambiguating what so many vendors had come to ambiguously call “marketing clouds.” (Cloud, in our view, is a delivery option and an implementation detail, a hazy collection of droplets without any discernable form or focus. That’s hardly a description of any set of marketing applications or capabilities and, thus, hardly helpful as a naming convention. I’ve yet to hear anyone disagree, including the vendors themselves).

  The digital marketing hub is the gravitational center to a constellation of digital marketing tools and applications. Specifically, the digital marketing hub converges around four fundamental capabilities:

  1. A master audience profile—which unifies first- and third-party customer and audience data for targeting the right experiences to known customers and anonymous
  2. Workflow and collaboration—which facilitates and streamlines the creation and onboarding of content, data, plans and other digital marketing assets and artifacts that feed the beast.
  3. Intelligent orchestration—which informs the timing, targeting and coordination of content, offers and experiences across channels through a combination of business rules and algorithms.
  4. Measurement and optimization—which traces the thread between marketing investments and business outcomes and allows marketers to optimize their budgets and efforts to highest yield.

  This is all easier said than done, of course. Which is why we believe, more often than not, a digital marketing hub is a design pattern rather than something you buy off the shelf. The digital marketing hub, too, has its own center of gravity (see four capabilities), but the realization of its full promise relies upon a diverse array of constituent parts, many of which are likely nonnative to any specific vendor stack.

  Which is why, when we evaluate these digital marketing hub vendors, we consider both native capabilities and extensibility. Why? Because, while a digital marketing hub may invite a certain gravitational attraction, it depends on the considerable energy of its satellites. Beware of hubs that purport to do it all, for the digital marketing universe is vast and even the most capable vendor is infinitely smaller by comparison.

 • Hoe intelligent is uw Business Intelligence?

  ANP-Data-CenterEen organisatie die tegenwoordig tijdig op de behoefte en veranderingen in de markt wil inspelen moet Data Driven ingericht zijn. Behalve een toenemende explosieve groei aan data, neemt ook het aantal data-bronnen, diversiteit, variatie in de datastructuur en formaat sterk toe. Zet je meer mensen op de BI-afdeling om deze workload te verwerken maar blijft de verbetering van de ‘output’ significant uit? Wat is dan het knelpunt in uw BI-team?

  Single Source of Truth (SSOT) is onhoudbaar
  De meeste BI-tools gaan uit van een ‘Single Source of Truth’ (enkele versie van de waarheid), terwijl dit bij het huidige data aanbod zeer zeker niet het geval is. Een aanzienlijk deel van de inspanningen binnen een BI-afdeling is dan ook gericht op het schonen van de data (SSOT creëren) zodat BI-analyses en rapportages ongestoord blijven werken.

  Met de sterke toename van het aantal databronnen (denk ook aan Internet of Things) wordt het steeds moeilijker om aan de SSOT voorwaarde te blijven voldoen. Ergo, terwijl de druk toeneemt om steeds sneller, accurate stuurinformatie te leveren, neemt de ‘vervuiling’ van de data-bronnen verder toe. Zo ontstaat een duivelsdilemma: Snel rapporteren met fouten of correct rapporten maar later en met dan achterhaalde gegevens. Oplossing: Meer mensen op de afdeling zetten voor data cleansing! Een korte termijn en weinig duurzame oplossing.

  Verwijder de bottleneck
  Onze ervaring is dat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zelflerende algoritmen en robots het mogelijk maakt om data automatisch te verzamelen, te herkennen, te rubriceren en de databronnen slim elkaar te laten verrijken. Elke toevoeging van nieuwe databronnen geeft extra informatie waarmee de benadering van de waarheid steeds beter wordt. In plaats van een ‘Single Source of Truth’, wordt zo de meest waarschijnlijke benadering van de waarheid gecreëerd. Een ‘waarheid’ die met meer bronnen steeds nauwkeuriger wordt en uiteindelijk beter is dan een SSOT.

  Automatisering van het proces van data cleansing scheelt veel tijd, inspanning en data correcties aan de voorkant van BI, terwijl het ook nauwkeuriger is. De BI-medewerkers kunnen hun tijd dan besteden aan het analyseren van de informatie: Data Analytics zoals het bedoeld is.

  De kracht van een hele nieuwe generatie BI-tools zit ‘m duidelijk in de verwerking van data in al zijn facetten en niet in de meest fancy drill downs en presentatie mogelijkheden.

  Koop geen oude wijn in nieuwe zakken!
  Een Data Driven onderneming worden begint bij correcte en actuele data. Uit een inventarisatie door Gartner blijkt dat BI/Analytics in 2016 op plaats één van de CIO-prioriteitenlijst staat. Ook PENDARR eisen uit de financiële wereld maken de keuze voor een passend BI/Analytics beleid een serieuze zaak.

  De requirements voor de nieuwe generatie BI-tools betreft niet alleen de informatiepresentaties, opmaak en gebruiksgemak, maar vooral de manier hoe omgegaan wordt met de aangeboden data.

  Ben je als organisatie bezig met het kiezen van een BI-oplossing? Koop geen oude wijn in nieuwe zakken met modern uitziende (uiterlijk) tools die hun oorsprong en kern nog hebben in het pre Big Data tijdperk. Deze kunnen niet omgaan met ongestructureerde data uit meerdere bronnen. Zij eisen voor een goede werking nog steeds een SSOT bron met alle ‘gedoe’ rond data cleansing.

  Een verkeerde keuze betekent veel extra werk, kosten en teleurstellende resultaten. Houdt u zich echter aan de volgende tien geboden –in willekeurige volgorde- dan weet u zeker dat u de belangrijkste requirements voor een weloverwogen keuze heeft ingevuld.

  • Via uw BI-tool is veel organisatie-, en medewerkersgevoelige informatie beschikbaar. Het is van groot belang dat deze informatie niet in onbevoegde handen terecht komt zowel binnen als buiten uw organisatie. Op welke wijze is dit te beveiligen en wat is de kans op een datalek?

  • Wie gaat de tool gebruiken en is de tool voor de doelgroep gebruikersvriendelijk? Is support aanwezig en in welke vorm is deze beschikbaar?

  • Welke rapporteerfuncties moeten erin zitten en wat zijn nice-to-haves. Hoe lang duurt het voordat (complexe) rapporten beschikbaar zijn en in welke vorm.

  • Scenario rapporten: ss de BI-tool in staat om op basis van scenario’s, rapporten aan te maken.

  • Mutiple devices support: uw beoogde BI-tool zou niet gelimiteerd moeten zijn tot een enkel device en locatie maar locatie (geografisch) en device onafhankelijk beschikbaar moeten zijn.

  • Ontwikkelingen en zeker op het gebied van BI en Business Analytics gaan snel, in welke levencyclus fase staat de leverancier en zijn BI product. Kan het toekomstige ontwikkelingen volgen?

  • Open/gesloten architectuur. De keuze voor open of gesloten architectuur moet aansluiten op het beleid wat binnen uw organisatie is opgesteld hiervoor.

  • Data. Zoals betoogd moet de tool om kunnen gaan met een diversiteit aan data en ‘waarheden’.

  • Real-time. Wordt nieuwe beschikbare data direct verwerkt en is de informatie direct beschikbaar of niet en hoe belangrijk is dat?

  • Geen enkele organisatie is hetzelfde. Het vaststellen van de belangrijkste requirements voor uw organisatie is daarom maatwerk. Of u hiervoor een externe specialist voor wilt inzetten is afhankelijk van de kennis die binnen uw organisatie aanwezig is.

  Source: Emerce

 • How to Benchmark Your Marketing Performance Against Your Competition's

  160225-Man-Painting-Coloured-Arrows-115378220In today's digital marketing world, competitive intelligence often takes a back seat to all the key performance indicators (KPIs) on which marketers are focused—open rates, social engagement metrics, lead-to-sales opportunity conversion rates, etc.

  That inward focus on how well you are doing with your revenue-driving marketing tactics is critical. But it can lead you to celebrate the wrong things. Don't let your KPIs overshadow the importance of knowing exactly how your digital marketing strategies are performing in relation to your peers who are competing against you in the market.

  If you forget to look at the bigger picture, you'll miss a perspective that, well, separates the best marketers from the mediocre ones.

  You can easily keep tabs on how your campaigns measure up against others in your industry without hiring an expensive third-party research firm. Of course, there may be times when you do need customer research and use a fancy detailed matrix of your competitors for in-depth analysis for identifying new products or for market sizing.

  But I'm talking about a quick and easy dashboard that measures you, the marketer, against your competitors.

  Why Spy?

  Competitive intelligence helps you...

  • Increase your chances of winning in the marketplace
  • Shape the development of your digital marketing strategy
  • Create a strategy for new product launches
  • Uncover threats and opportunities
  • Establish benchmarking for your analytics
   Most businesses do not have the luxury of having a dedicated employee, let alone a dedicated team, to gather and analyze gobs of data. However, you can easily track basic KPIs to inform decision-making at your company.

  Having analyzed the digital marketing strategies of numerous companies of various size and in various industries, including e-commerce, SaaS, and travel companies—and their competitors—I suggest the following for benchmarking.

  Website Performance Metrics

  To track the performance of a website, gather data from sites such as SEMRush, Pingdom, Similarweb, and Alexa. While that data is not always accurate when you compare three or four competitors at once, you can spot trends.

  Important metrics to monitor include the following:

  • Website visits: The average number of visitors per month can easily size up how popular you and your competitors are.
  • Bounce rate and site speed: Correlate these two metrics. That's how you can determine whether you need to make changes to your own website. For example, if your website has a high page-load time compared with your competitors, that will impact your page rankings, bounce rate, and overall customer satisfaction.
  • Geographic sources of traffic: Look at what percentage of visitors comes from what regions. That's critical if your company plans to expand beyond its current geographical presence. It will also allow you to spot global opportunities by finding gaps in distribution when looking at all competitors.
  • Website traffic by channel: See where your competitors choose to spend their time and money. For example, a company that has a higher percentage of visitors from email probably has a large prospect database. If you look at their website, you can examine how they collect data for their email marketing programs. Are they getting website visitors to sign up for newsletters or special offers? If not, they may be purchasing prospect data from a data provider. You can adjust your own strategy to ramp up marketing campaigns in areas where your competitors are not actively engaging prospects, or to increase spending in areas where they are outperforming you.

  Benchmarking reports from industry research reports are also helpful for tracking average open, click-through, and conversion rates.

  By putting together your newly found competitor insight and your own metrics, including your past performance, you can establish your own benchmarking.

  Mining for More Data

  Where are your competitors spending their advertising budgets? How are they using social media and PR? What jobs are they posting? Those answers are not hard to find, and they provide powerful insights.

  • SEO/PPC research: Tools are available to help you determine what ads your competitors are running and how they rank for particular keywords. Check out SEMRush, SpyFu, and WhatRunsWhere. You can also look at their overall spending for PPC campaigns. Depending on the source, however, the accuracy of this data can be as low as 50%. So use it for gauging overall direction, but don't rely on it entirely.
  • Social media: This is probably the hottest area of marketing and the hardest to assess. Mining data on social channels is especially tough when tracking consumer brands. It's best to monitor your competitors' activities monthly, and make sure to look at the posts ad promotions that companies generate. When updating or changing your strategy, you should have a solid understanding of what social media channels your competitors are using, types of posts they are making, how frequently they are using social media, and how successful they are (including number of users and levels of engagement).
  • PR: Press releases, financial reports, and thought-leadership blog posts distributed by your competitors provide great insight into their partnerships, possible marketing spending, and other initiatives.
  • Job postings: From time to time, take a look at LinkedIn or other job sites and you can get a good idea of where and how the company plans to expand.

  Frequency of Competitive Analysis

  The answer depends on the type of business that you have and the competitive landscape.

  For example, if you are selling a product in the SaaS Cloud space where you have 10 competitors, most of which are leading innovators, it makes sense to track their every move. However, if you are a B2B company and you have only one or two competitors in the manufacturing sector, you probably can get away with doing some basic benchmarking once every quarter.

  It is advisable to do a competitive analysis prior to changing strategy, launching a new product, or making tactical plans for the next quarter or year.

  Don't Be Afraid: Know Where You Stand

  Here's the bottom line: Don't get too excited about your 5% jump in email open rates, or passing a "likes" milestone on Facebook. Have the courage to see whether you are really a marketing rock star by benchmarking yourself against your competitors. Your business needs to know what your competition is doing. And I don't mean just knowing your competitors' products and pricing.

  With the insights you'll get from these tips and tools, you will be able to create a solid strategy, spot-on tactical plans, and (at the very least) a fantastic presentation to your executives or board.

  Source: MarketingProfs

 • IDC Predicts CMOs Will Drive $32.3B In Marketing Technology Spending By 2018

  CMOs will drive marketing technology spending to $32.3B by 2018, reaching a compound annual growth rate (CAGR) of 12.4%. From 2014 to 2018, marketing technology spending will reach $130B for the 5 year period.

  These and other insights are from IDC’s recent webinar The Marketing Software Revolution: Strategies for Buyers and Sellers, presented by Mary Wardley, Vice President, Enterprise Applications and CRM and Gerry Murray, Research Manager, CMO Advisory Service .

  IDC is seeing CMOs influence spending in areas outside the traditional definition of CRM, and has created the 2015 Marketing Technology Map to track these new categories. The additional areas of marketing spending IDC is including in their forecast taxonomy are content, data and analytics, and managementand administration. One of the most valuable insights gained from this webinar was seeing how IDC is seeing CMOs redefine the direction of marketing spending based on client inquiry calls and their analysis of the CRM market.
  The following are the key take-aways from the webinar:

  · IDC forecasts spending on CRM applications will reach $31.7B in 2018, attaining a CAGR of 6.9%. The following graphic illustrates forecast spending by contact center, customer service, marketing automation and sales automation

  Future-view-CRM-Applications-Market-Forecast

   

  IDC’s 2015 Marketing Technology Map is designed to capture CMOs’ total impact on marketing technology spending. The green area of the 2015 Marketing Technology Map titled Interaction is what represents traditional CRM functionality today. IDC’s inclusion of content, data and analytics and management and administration reflects how the role of the Chief Marketing Technologist continues to accelerate in all businesses.

   

  unnamed 5

   

  Marketing technology spending will increase from $20.2 billion in 2014 to $32.4 billion in 2018 based on the the 2015 Marketing Technology Map.The following graphic provides forecasts for interaction systems (traditional CRM), Content, Data and Analytics and Management and Administration.

  IDC-future-map

  90% of the growth in the IT industry will come from cloud-based solutions. Cloud platforms, creative services and IT services are emerging as a combined catalyst enabling Marketing-as-a-Service (MaaS), which IDC is seeing growing rapidly from a client planning and spending perspective.

  IDC

 • New kid on the block in Market Intel

  radar ontvangers

  Market intelligence neemt een vlucht. Nu ondernemingen hun interne informatiehuishouding in toenemend mate in orde hebben

  gaat de aandacht (opnieuw?) uit naar de informatievoorziening met betrekking tot de markt van ondernemingen. Opnieuw? Ja, opnieuw!

  Als sinds de ’60er jaren staat het onderwerp midden in de belangstelling maar onder invloed van informatietechnologische ontwikkelingen werd het steeds naar de achtergrond gedrongen door aandacht voor de interne optimalisering van de informatiehuishouding. Executive informatiesystemen (een term uit de jaren ’80) leidde tot BI en BI tot DWH, ETL, Reporting en score carding. De toename van data op social media, het net en de mogelijkheden op het gebied van ongestructureerde data – data mining maar ook machine learning voedden nu opnieuw de aandacht voor toepassing van technologie bij het beter kennen van de bedrijfsomgeving. Het belang daarvan is dus niet veranderd maar de mogelijkheden nemen wel toe.

  Drie jaar geleden werd Hammer, market intelligence opgericht met als doel bedrijven van market intel te voorzien met gebruikmaking van moderne data technologie. Egbert Philips (Director van het in Arnhem gevestigde Hammer); “Wat betreft management informatie zou er minstens zo veel aandacht moeten zijn voor het kennen en doorgronden van markt en bedrijfsomgeving als voor de interne prestaties. Dit zou niet afhankelijk moeten zijn van technologische mogelijkheden. De ontwikkeling van data science en big data technologieën maken het wel mogelijk market intelligence beter en efficiënter in te richten. Daar richten we ons met Hammer op. We willen een partner zijn voor bedrijven die hun markten structureel willen kennen en doorgronden. Informatie technologie blijft daarbij een middel maar wel een heel belangrijk middel.”

  Hammer is weliswaar een jonge onderneming maar bepaald niet nieuw in het veld. De oprichters zijn reeds jarenlang actief in market intel en de toepassing daarvan in onder ander strategische planning vraagstukken. Hammer ondersteunt echter ook meer tactische beslissingen. Vraagstukken met betrekking tot pricing, sourcing/inkoop, het kiezen van distributiepartners, productontwikkeling en business development kunnen niet goed worden beantwoord zonder input van marktinformatie.

  Eind november organiseert Hammer een klantevent. Wanneer u geïnteresseerd bent stuur dan een e-mail naar info@hammer-intel.com

  http://www.hammer-intel.com

   

EasyTagCloud v2.8